ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2019

Η παγκύπρια ομοσπονδία μπιλιάρδου ανακονώνει τους χώρους διεξαγωγής των πρωταθλημάτων 2019 και καλούνται όλοι οι συμμετέχοντες όπως προβούν στις απαραίτητες διαδικασίες για την ομαλή διεξαγωγή των πρωταθλημάτων.