Καταστατικό

Posted on by

CPBF certificate

Download as PDF   Καταστατικό – Statutes

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ

(CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION)

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

2011

 

ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 1         (Α)    ΕΠΩΝΥΜΙΑ

(Β)     ΕΔΡΑ

(Γ)     ΜΕΛΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

(Δ)     ΣΧΕΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ – ΜΕΛΩΝ.

Άρθρο 2 :       ΣΚΟΠΟΙ

Άρθρο 3:        ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΩΝ

Αρθρο 4:        ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Αρθρο 5:        ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6:       ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 7:      ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8:      ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΑΡΘΡΟ 9:       ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 10:     ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 11:     ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 12:     ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 13:     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 14:     ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΘΡ 15:   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 16:     ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 17:     ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 18:     ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 19:     ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΑΡΘΡΟ 20:     ΤΑΜΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 21:     ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 22:     ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 23:     ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 24:     ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΡΘΡΟ 25:     ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΑΡΘΡΟ 26:     ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ – ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27:     ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦ ΑΧΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 28:     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 29:     ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΑΡΘΡΟ 30:     ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 31:     ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ

ΑΡΘΡΟ 32:   ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 33:     ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ – ΔΩΡΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 34:     ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 35:     ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 36:   ΙΣΧΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 37:     ΠΟΙΝΕΣ

ΑΡΘΡΟ 38:     ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 39:     ΑΓΩΝΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΑΡΘΡΟ 40:     ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 41:     ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 42:     ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ – ΑΛΛΟΙ

κανονισμοί

ΑΡΘΡΟ 43:   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 44:     ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 45:   ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΑΡΘΡΟ 46:   ΤΕΛΙΚΟ

καταστατικό

 

Άρθρο 1

(Α)      ΕΠΩΝΥΜΙΑ

“ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ

και στην ξενόγλωσση μετάφραση CYPRUSPOCKETBILLIARDS (C.P.B.F).

(Β)      ΕΔΡΑ

Έδρα της ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ η οικία του εκάστοτε προέδρου της Ομοσπονδίας.

 (Γ)       α.         ΜΕΛΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

β. (i) Η ομοσπονδία εκπροσωπεί το άθλημα διεθνώς, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της οικείας διεθνούς αθλητικής ομοσπονδίας και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.)

     (ii) Η ομοσπονδία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας E.P.B.F.

                  (EUROPEAN POCKET BILLIARD FEDERATION) KAI ΤΗΣW.P.A.

(WORLD POOL ASSOCIATION)

(iii) Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η ομοσπονδία δύναται να επιδιώξει να καταστεί μέλος και άλλων Διεθνών Ομοσπονδιών, ομοειδών σκοπώ, να εγγράφεται ή να αποχωρεί από αυτές αφού έγκαιρα δώσει εύλογη ειδοποίηση στον ΚΟΑ για τις επιλογές της αυτές.

(Δ)      ΣΧΕΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ-ΜΕΛΩΝ

Απαγορεύεται ρητά στην ομοσπονδία να επεμβαίνει, με οποιοδήποτε τρόπο, στην διοικητική και οικονομική αυτονομία των σωματείων – μελών της ή να εκχωρεί τα κάθε είδους δικαιώματα της υπέρ οποιουδήποτε άλλου σωματείου.

Άρθρο 2

σκοποί

Α.     (α)    Η ομοσπονδία με απόλυτη πίστη στο δικαίωμα του κάθε ανθρώπου στην άθληση έχει ως σκοπό:

 • την ανάπτυξη του αθλητισμού μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τον
  Αθλητισμό
 • τη διαφύλαξη και προώθηση των αξιών του αθλητισμού
 • να προστατεύει και αναπτύσσει τις ηθικές και δεοντολογικές βασικές αξίες του
  αθλητισμού καθώς και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.  Πρόσθετα, να μεριμνά για την
  ασφάλεια εκείνων, οι οποίοι εμπλέκονται στον αθλητικό χώρο, προστατεύοντας τον
  αθλητισμό, τους αθλητές και τις αθλήτριες από την εκμετάλλευση για πολιτικό,

 

εμπορικό και οικονομικό όφελος καθώς και από πρακτικές που κρίνονται διεφθαρμένες, ψυχοφθόρες ή ταπεινωτικές, περιλαμβανομένης της υπερβολικής χρήσης φαρμάκων, της σεξουαλικής παρενόχλησης και εκμετάλλευσης, κυρίως των παιδιών, νεαρών ατόμων και της γυναίκας.

την ανάπτυξη του φίλαθλου πνεύματος και του «ευ αγωνίζεσθαι», που πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για όλους,

 • την ενίσχυση των παραδοσιακών θεμελίων του αθλητισμού που κτίστηκαν πάνω στο
  «ευ   αγωνίζεσθαι»,την   ευπρεπή   αθλητική   συμπεριφορά   και   το   κίνημα   του
  εθελοντισμού,
 • την ανάδειξη των νικητών μέσα από το «ευ αγωνίζεσθαι»,
 • την προσέλκυση της νεολαίας στον αθλητισμό και γενικότερα την κοινωνική και
  πολιτική διαπαιδαγώγηση της νεολαίας μέσα από το άθλημα,
 • την ανάπτυξη της φιλίας και της συναδέλφωσης μεταξύ των λαών για την εδραίωση
  της Παγκόσμιας Ειρήνης,
 • να προωθεί και να λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη, την πάταξη, την παρεμπόδιση,
  τον έλεγχο, την καταστολή και τον εξοστρακισμό του αντικεινονικού φαινομένου
  της βίας και του χουλιγκανισμού από τους αθλητικούς χώρους, που υποσκάπτει το
  αθλητικό οικοδόμημα και συντελεί στη δυσφήμηση του,
 • να προωθεί και να λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη, την πάταξη την παρεμπόδιση,
  τον έλεγχο, την καταστολή και τον εξοστρακισμό του doping και ως αθλητικού και
  ως ποινικού αδικήματος, που προσβάλει τον κοινωνικών και πολιτιστικό ρόλο του
  αθλητισμού, της αρχής του fairplay και τη γνησιότητα του αποτελέσματος

να προωθεί και να λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη, την πάταξη την παρεμπόδιση, τον έλεγχο, την καταστολή και τον εξοστρακισμό της λήψης από αθλούμενους διεγερτικών ουσιών, απαγορευμένων από τους αρμόδιους φορείς, την Δ.Ο.Ε, την οικεία Διεθνή Ομοσπονδία, και της χρήσης κάε μέσου σωματικής ή νευρικής διέγερσης, που είναι ενδεχόμενο να επιφέρει τεχνητή μεταβολή της φυσικής αγωνιστικής ικανότητας των αθλουμένων σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας.

(β)       Να επεξεργάζεται και να υλοποιεί τα προγράμματα για την ανάπτυξη, του ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ, τη διάδοση και καλλιέργεια του μέσα στα πλαίσια των Κανονισμών της διεθνούς Ομοσπονδίας, ως ολυμπιακού αθλήματος.

Επιπρόσθετα η ομοσπονδία θα επεξεργάζεται και υλοποιεί τα προγράμματα για την ανάπτυξη, διάδοση και καλλιέργεια και διαφόρων άλλων μορφώ του ως άνω αθλήματος, που δεν αντίκεινται στους σκοπούς της.

(Β)    Η Ομοσπονδία έχει την ευθύνη και μεριμνά για την προσαρμογή ερμηνευτικά και/ή με τροποποίηση του καταστατικού της και εκείνων των μελών της, με μεταβολή, προσθήκη ή κατάργηση διατάξεων, έτσι που να μην αντίκεινται ή να είναι ασύμφωνα προς οποιαδήποτε διάταξη της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς τη νομολογία και/ή τα πορίσματα της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

(Γ)      Η Ομοσπονδία έχει την ευθύνη, καθόσον εξαρτάται από αυτήν, για πιστή εφαρμογή:

 • του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τον Αθλητισμό
 • του Κώδικα Αθλητικής Δεοντολογίας
 • της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη Βία εκ μέρους των φιλάθλων και την ανάρμοστη
  συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των Αθλητικών εκδηλώσεων
 • της Σύμβασης για Αντί-Ντόπινγκ (WADΑ)

(τα κείμενα τον οποίων επισυνάπτονται)

(Δ)      Η ομοσπονδία λειτουργεί με σκοπό την προαγωγή του εξωσχολικού αθλητισμού της Κύπρου. Αθλητικός είναι ο σκοπός της ομοσπονδίας.

(Ε) (α) Για τους σκοπούς αυτούς συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς και ιδιαίτερα με το αρμδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, τον ΚΟΑ, την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή κ.α.

(β) Η ομοσπονδία υποβάλλει στους αρμόδιους φορείς εισηγήσεις, συμπεράσματα, παρατηρήσεις και προτάσεις για την ανάπτυξη, διάδοση και καλλιέργεια του ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ, θεωρώντας καθήκον της τη θετική και ουσιαστική συμβολή στον αθλητικό σχεδιασμό της Κύπρου, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις αρχές που τίθενται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τον αθλητισμό.

Άρθρο 3

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΩΝ

Η ομοσπονδία επιδιώκει και επιτυγχάνει τους σκοπούς της με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα:

(Α)      (α)       Με την προβολή και διάδοση του αθλήματος ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ.

(β)    Με την υποστήριξη και την προώθηση της διδασκαλίας του αθλήματος του ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ, στον εκπαιδευτικό χώρο, κάθε βαθμού και τομέα εκπαίδευσης.

(γ)     Με την δημιουργία σχολών επιμόρφωσης για την διδασκαλία της τεχνικής και των κανονισμών του αθλήματος.

(δ)     Με τη μέριμνα της για την κατάρτιση, την επιμόρφωση και την μετεκπαίδευση των γυμναστών, των κριτών, των αγωνοδικών και των προπονητών και άλλων εμπλεκομένων στην προαγωγή του αθλήματος

(ε)      Με την ίδρυση σχολών διαιτητών – κριτών και προπονητών, καθώς και με τη μελέτη εισήγησης τροποποιήσεων, προς βελτίωση των Τεχνικών κανονισμών.

(στ)    Με τον καθορισμό και έλεγχο των απαραίτητων προσόντων των ενεργοποιημένων αθλητικών επαγγελμάτων και/ή ειδικοτήτων με πρότυπο και βάση τους κανονισμούς της αντίστοιχης διεθνούς ομοσπονδίας και/ή των διεθνών οργάνων.

 

(ζ)     Με τη σύσταση Τεχνικών και άλλων επιτροπών για καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση του αθλήματος.

 

(Β) (α)        Με την έκδοση ειδικών εντύπων, ετήσιας επετηρίδας, περιοδικού δελτίου της ομοσπονδίας, εκτύπωση γενικών και ειδικών κανονισμών, όπως επίσης και συγγραμμάτων για θέματα και ζητήματα σχετικά με το ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ, τους σκοπούς της και γενικά με την έκδοση κάθε χρήσιμου δημοσιεύματος.

(β)     Με συζητήσεις, διαλέξεις ενημερωτικές καμπάνιες, σεμινάρια, εκθέσεις, εκδόσεις, προβολές ταινιών, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, εκδρομές, δημοσιεύσεις, προκηρύξεις διαγωνισμών και βραβείων, δημιουργία βιβλιοθήκης, ισότιμη συνεργασία με άλλες ομοσπονδίες, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, χοροεσπερίδες και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις.

(γ)     Με τη διεξαγωγή έρευνας σε επιστημονικά ή Τεχνικά θέματα που αφορούν το άθλημα και τον αθλητισμό γενικότερα.

(δ)     Με την ενημέρωση του φίλαθλου κοινού για το συγκεκριμένο άθλημα, προφορικά ή γραπτά, με οδηγίες, εγκυκλίους, κανονισμούς και άλλα επικοινωνιακά μέσα σύγχρονης τεχνολογίας.

(Γ) (α)          Με την επικοινωνία της με τις Διεθνείς Ομοσπονδίες, τους Συνδέσμους και τους Οργανισμούς, που έχουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, με την συνεργασία μαζί τους στη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, γενικότερης σημασίας, στο άθλημα του ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ.

(β)     Με τη συνεργασία της ομοσπονδίας με τις Κυπριακές ή αλλοδαπές Αθλητικές Αρχές, καθώς και με τους πάσης φύσεως οργανισμούς και υπηρεσίες του κράτους.

(γ)      Με τη συμμετοχή της ομοσπονδίας και με την εγγραφή της ως μέλους σε όμοιες ή ομοειδείς ευρωπαϊκές, μεσογειακές, βαλκανικές, παγκόσμιες και ολυμπιακές ενώσεις, συνδέσμους ή ομοσπονδίες και την αντιπροσώπευση τους στην Κύπρο.

(δ)     Με την συνεργασία της με τον σχολικό και πανεπιστημιακό αθλητισμό, τον αθητισμό που καλλιεργείται στις ένοπλες δυνάμεις και τους μαζικούς φορείς.

(Δ) (α)      Με την συμμετοχή αντιπροσωπευτικών Κυπριακών ομάδων σε Διεθνείς, Βαλκανικούς, Μεσογειακούς, Ευρωπαϊκούς, Παγκόσμιους και Ολυμπιακούς Αγώνες κάτω από την διοργανωτική ευθύνη της ομοσπονδίας ή της ΔΟΕ.

(β)    Με την συγκρότηση Εθνικών Ομάδων και τη συμμετοχή τους σε ανάλογους αγώνες και Συνέδρια στην Κύπρο ή στο Εξωτερικό.

(γ)    Με τη συγκρότηση εθνικών ομάδων παμπαίδων – παγκορασίδων, παίδων -κορασίδων, εφήβων, νέων – νεανίδων, ανδρών – γυναικών, βετεράνων και αλαιμάχων.

(δ)     Με τη διοργάνωση επίσημων ή φιλικών αγώνων σε τοπικά, ενωσιακά, παγκύπρια πρωταθλήματα, μεταξύ των σωματείων μελών της, καθώς και διεθνών ημερίδων.

(ε)   Με την προκήρυξη, οργάνωση, διεξαγωγή και εποπτεία των παγκυπρίων Πρωταθλημάτων και Κυπέλλων και άλλων τοπικών αγώνων διοργανώσεων ψηλού επιπέδου, εντός Κύπρου και διεθνώς.

(στ)    Με την συμμετοχή της σε όλα τα αγωνιστικά, τα οργανωτικά και τα αθλητικά ζητήματα.

 

(Ε) (α)         Με την εποπτεία και τον έλεγχο στα Κυπριακά αθλητικά σωματεία της δύναμης της και με την επικοινωνία με τους Οργανισμούς, που έχουν παραπλήσιους σκοπούς.

(β)   Με την ηθική και υλική κατά το δυνατόν ενίσχυση των Σωματείων – μελών, Αθλητών, Διαιτητών, Κριτών, Προπονητών, για προαγωγή του καλλιεργούμενου από αυτά αθλήματος του ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ.

(γ)     Με την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, γυμναστηρίων και εντευκτηρίων, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του αθλήματος.

(ΣΤ)    (α)    Με τη δημοσίευση σαφών οδηγιών αναφορικά με το ποια συμπεριφορά θεωρείται δεοντολογική ή όχι.

(β)     Με την ενημέρωση αναφορικά με το «ευ αγωνίζεσθαι» στο δικό της χώρο επιρροής μέσα από εκστρατείες, απονομές βραβείων, εκπαιδευτικού υλικού και επιμορφωτικών ευκαιριών και τη παρακολούθηση και αξιολόγηση του αντίκτυπου από τέτοια κίνητρα.

(γ)       Με την καθιέρωση συστημάτων για την επιβράβευση του «ευ αγωνίζεσθαι» και των προσωπικών επιτυχιών πρόσθετα των επιτυχιών αποτελεσμάτων από τους διαγωνισμούς.

(δ)     Με την προσφορά βοήθειας και στήριξης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ώστε να προωθείται η σωστή συμπεριφορά.

(Ζ) (α)     Με τη λήψη μέτρων για να προσφέρονται ευκαιρίες για συμμετοχή στον αθλητισμό σε όλους τους πολίτες και όπου κρίνεται αναγκαίο, να τίθεται στόχος η λήψη πρόσθετων μέτρων για να δοθεί η δυνατότητα τόσο σε ταλαντούχους νέους όσο και σε άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή υποφέρουν από κάποια αναπηρία ή ακόμη ομάδες ατόμων, να δράττονται τέτοιων ευκαιριών με αποτελεσματικό τρόπο.

(β)   Με τη λήψη μέτρων ώστε οι ιδιοκτήτες αθλητικών εγκαταστάσεων να υποχρεώνονται να προβαίνουν στα κατάλληλα διαβήματα ώστε να δίνουν τη δυνατότητα σε άτομα, που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, περιλαμβανομένων και εκείνν που είναι σωματικά ή διανοητικά ανάπηροι, να έχουν πρόσβαση σε τέτοιες εγκαταστάσεις.

(Η) (α)         Με την επιμελή μέριμνα και προσπάθεια για διασφάλιση ότι ο σχεδιασμός και η φυσική δομή των σταδίων θα προβλέπουν για την ασφάλεια των θεατών, δεν θα διευκολύνουν πράξεις βίας μεταξύ των θεατών, θα επιτρέπουν αποτελεσματικό έλεγχο του πλήθους, θα διαθέτουν κατάλληλα εμπόδια ή χωρίσματα ή περίφραξη και θα επιτρέπουν στις δυνάμεις ασφάλειας και τις αστυνομικές δυνάμεις να δράσουν.

(β)   Με τον αποτελεσματικό διαχωρισμό οπαδών αντιπάλων ομάδων, μ την παραχώρηση ειδικών κερκίδων σε οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας, όταν αυτοί θα εισέρχονται στο στάδιο.

(γ)    Με την εξασφάλιση του διαχωρισμού αυτού με τον αυστηρό έλεγχο στην πώληση των εισιτηρίων και τη λήψη ειδικών προληπτικών μέτρων κατά το χρονικό διάστημα αμέσως πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα.

 

(δ)     Με τον αποκλεισμό ή την απαγόρευση της εισόδου σε αγώνες και στάδια, στο μέτρο που αυτό είναι νομικά επιτρεπτό, γνωστών ή πιθανών ταραχοποιών, ή ανθρώπων που βρίσκονται κάτω από την επίδραση οινοπνεύματος ή ναρκωτικών.

(ε)    Με τον εφοδιασμό των σταδίων με αποτελεσματικό σύστημα μεγαφώνων και της πλήρους αξιοποίησης του, καθώς και του αγωνιστικού προγράμματος και των άλλων μέσων δημοσιότητας, για να ενθαρρύνονται οι θεατές να συμπεριφέρονται κόσμια.

(στ)    Με την απαγόρευση της εισαγωγής οινοπνευματωδών ποτών από θεατές μέσα στα στάδια, του περιορισμού και, κατά προτίμηση, της απαγόρευσης της πώλησης και οποιασδήποτε διανομής οινοπνευματωδών ποτών στα στάδια και της διασφάλισης ότι όλα τα ποτά διατίθενται σε ασφαλή δοχεία.

(ζ)      Με την άσκηση ελέγχου για να δασφαλιστεί ότι οι θεατές δε θα μεταφέρουν στα στάδια αντικείμενα που πιθανόν να χρησιμοποιηθούν σε πράξεις βίας ή πυροτεχνήματα ή παρόμοια αντικείμενα.

(η)     Με την εξασφάλιση συνεργασίας πριν από τους αγώνες μεταξύ των συνδέσμων και των ενδιαφερομένων αρχών για διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν για έλεγχο του πλήθους, ώστε να εφαρμόζονται οι σχετικοί κανονισμοί με συντονισμένη δράση.

(α)       Με την άσκηση της Πειθαρχικής εξουσίας.

(β)     Με την επιβολή υποχρέωσης στα σωματεία – μέλη της να εξασφαλίζουν την πειθαρχία όλων των προσώπων, ου εμπλέκονται στις δραστηριότητες της (μελών, αθλητών, προπονητών κ.λ.π.) με πρόβλεψη στο καταστατικό τους είτε στον εσωτερικών κανονισμών τους πειθαρχικών ποινών για κάθε παράβαση της απαραίτητης ευπρεπείας στις αθλητικές σχέσεις, την ουσιαστική αντίθεση των πράξεων τους στις αρχές του αθλητισμού και του φίλαθλου πνεύματος και την παράβαση του καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών.

Άρθρο 4

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Την ομοσπονδία συγκροτούν κυπριακά και Αθλητικά Σωματεία, ενώσεις, οργανώσεις, γυμναστικοί σύλλογι, που νόμιμα συστάθηκαν και λειτουργούν στη Δημοκρατία, και καλλιεργούν το άθλημα, προάγοντας την εξωσχολική σωματική αγωγή και τον αθλητισμό της Κύπρου και έτυχαν αθλητικής αναγνώρισης από τον ΚΟΑ και έχουν εγγραφεί στο αθλητικό μητρώο, που τηρείται για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 5 ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

(Α) Μέλη της ομοσπονδίας είναι όλα τα αθλητικά σωματεία, ενώσεις ή οργανώσεις, γυμναστικοί σύλλογοι, που νόμιμα συστάθηκαν και νόμιμα λειτουργούν στη Δημοκρατία που, έχουν έδρα στην Κύπρο και καλλιεργούν το άθλημα του ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ.

Δεν επιτρέπεται η εγγραφή σωματείου στην ομοσπονδία, αν στο καταστατικό του δεν προβλέπεται ρητά η δημιουργία τμήματος ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ, ή τα αντίστοιχα τμήματα του δεν έχουν ιδρυθεί σύμφωνα με τη διαδικασία, που ρητά προβλέπεται από το καταστατικό του.

 

(Β)    Δεν επιτρέπεται η εγγραφή Αθλητικού Σωματείου στην δύναμη της ομοσπονδίας, εφόσον δεν πληρεί σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α)   Δεν υποβάλλει το ειδικό πιστοποιητικό αθλητικής αναγνώρισης του ΚΟΑ.

β) Δεν υποβάλλει πιστοποιημένο αντίγραφο του καταστατικού του και οποιουδήποτε εσωτερικού του κανονισμού.

γ) Δεν υποβάλλει ονομαστική κατάσταση των Μελών του Διοικητικού  Συμβουλίου, με τη διεύθυνση τους και τα λοιπά στοιχεία ταυτότητας τους.

δ) Δεν υποβάλλει μαζί με την αίτηση εγγραφής του δέκα (10) τουλάχιστον αιτήσεις εγγραφής αθλητών ή αθλητριών του ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ.

ε) Δεν υποβάλλει αντίγραφο σύμβασης, που έχει συνάψει με προπονητή, που κατέχει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή του αθλήματος.

στ)  Δεν καταβάλει την ετήσια συνδρομή.

(Γ) (α)      Το Δ.Σ. της ομοσπονδίας υποχρεούται, σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή ή από την επίδοση της αίτησης, να γνωστοποιήσει στο ενδιαφερόμενο σωματείο την απόφαση του.

(β)       Κατά της απορριπτικής απόφασης του Δ.Σ. της ομοσπονδίας, το ενδιαφερόμενο σωματείο δικαιούται να προσφύγει στην ΑΔΕΑ

Τα ίδια δικαιώματα έχει το ενδιαφερόμενο σωματείο και στην περίπτωση που περάσει άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου (Γ) (α).

(Δ)     Κάθε τροποποίηση του καταστατικού ενός σωματείου ή της σύνθεσης της διοίκησης του, πρέπει να γνωστοποιείται μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών στην ομοσπονδία.

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

(Α)      Κάθε μέλος της ομοσπονδίας διαγράφεται από τη δύναμη της: α)        Με έγγραφη δήλωση του ότι αποχωρεί.

β)        Λόγω διαγραφής του από το αθλητικό μητρώο του ΚΟΑ και/ή άρσης της αθλητικής αναγνώρισης του.

γ)        Λόγω  μη  συμμόρφωσης  του  προς  τις  διατάξεις  του  καταστατικού  και  του εσωτερικού κανονισμού της ομοσπονδίας

δ)        Λόγω απώλειας της φίλαθλης ιδιότητας του.

ε)        Εφ’ όσον αποδεδειγμένα, για μία διετία, δεν παρουσίασε αγωνιστική δραστηριότητα ούτε πήρε μέρος, σε αγώνες, που διοργανώθηκαν από τη ομοσπονδία.

 

στ)     Αν για τρία (3) συνεχή χρόνια δεν έχει, σε ένα τουλάχιστον άθλημα, δέκα (10) αθλητές, που να έχουν λάβει μέρος, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, σ’ ένα επίσημο αγώνα.

ζ)    Εφόσον το σωματείο-μέλος, με ενέργειες ή παραλείψεις του, ζημιώνει αποδεδειγμένα το σκοπό και τις επιδιώξεις της ομοσπονδίας.

η)     Λόγω μη καταβολής της ετήσιας προς αυτήν συνδρομής και κατόπιν έγγραφης προειδοποίησης του με συστημένη επιστολή.

(Β) (α)      Τη διαγραφή του σωματείου-μέλους ροτείνει το Διοικητικό συμβούλιο με απόφαση του, δεόντως αιτιολογημένη, που λαμβάνεται μετά από έγγραφη ή προφορική απολογία του σωματείου μέλους.

(β)    Το σωματείο — μέλος καλείται σε απολογία από το Διοικητικό συμβούλιο με έγγραφη πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται και οι λόγοι της προτεινόμενης διαγραφής του, και κοινοποιείται στο μέλος τουλάχιστον επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα προς απολογία.

Εάν το μέλος δεν απολογηθεί εμπρόθεσμα, η διαδικασία προχωρεί χωρίς την απολογία του.

(γ) (i)       Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη διαγραφή ή μη του σωματείου μέλους, με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών της, ευρισκόμενη σε απαρτία.

(ii)      To καθ’ ου η συζήτηση σωματείο-μέλος μπορεί να παρευρίσκεται και να συμμετέχει στη σχετική συζήτηση, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Πόροι της ομοσπονδίας είναι:

(Α)      α)      Οι ετήσιες τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις του ΚΟΑ.

β)     Οι ετήσιες τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις της Κυπριακής Ολυμπιακής

Επιτροπής.

γ)       Οι επιχορηγήσεις Υπουργείων, Δημοσίων Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που χορηγούνται για την ανάπτυξη και διάδοση των αθλημάτων στους χώρους εποπτείας και ευθύνης τους.

δ)         Οι από κάθε άλλη πηγή επιχορηγήσεις, εισφορές, δωρεές και κληροδοτήματα.

ε)      Η ετήσια συνδρομή των σωματείων-μελών, που σήμερα καθορίζεται στο ποσό των €20.

στ)    Οι εισπράξεις από αγώνες, γιορτές ή εκδηλώσεις, που τελούνται από την ομοσπονδία ή από διάθεση λαχνών.

 

ζ)      Τα καθοριζόμενα κατά συγκεκριμένη περίτωση παράβολα, που καταβάλλουν τα σωματεία – μέλη, για συμμετοχή τους σε αγώνες, που οργανώνονται με την έγκριση και την επίβλεψη της ομοσπονδίας.

η)        Τα παράβολα μεταγραφών αθλητών και αθλητριών.

θ)    Τα παράβολα προπονητών και διαιτητών για την εγγραφή τους στα οικεία μητρώα της ομοσπονδίας.

ι)      Τα έσοδα από τις χορηγίες και τις συμβάσεις διαφημίσεων, που συνάπτει το Διοικητικό Συμβούλιο, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.

ια)       Τα έσοδα από χορήγηση άδειας σε αθλούμενους να αγωνισθούν στο εξωτερικό, ιβ)       Τα έσοδα από πώληση εισιτηρίων για συναντήσεις εθνικών ομάδων.

ιγ)   Τα έσοδα από συμβάσεις για παραχώρηση τηλεοπτικών δικαιωμάτων, για αναμετάδοση από τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. συναντήσεων και αγώνων των εθνικών ομάδων ή διοργανώσεων, που διεξάγονται υπό την αιγίδα της ομοσπονδίας

ιδ)   Τα έσοδα από ποσοστά, που της αναλογούν, για παραχώρηση έγκρισης διαφήμισης σε σωματεία – μέλη της, στις εμφανίσεις των αθλητών τους ή από την τοποθέτηση διαφημίσεων στους αγωνιστικούς χώρους, που διεξάγονται αγώνες ή συναντήσεις υπό την αιγίδα της.

(Β)      Οικονομική και τεχνική βοήθεια ΚΟΑ

(α)      Η ομοσπονδία καταρτίζει και υποβάλλει κάθε χρόνο στον ΚΟΑ ισοσκελισμένων τον εγκεκριμένον Προϋπολογισμό της καθώς και έκθεση της αθλητικής δραστηριότητος των τμημάτων της ως και οποιαδήποτε άλλα ευλόγως ζητούμενα στοιχεία, για να μελετηθούν και να καθορισθή το ύψος της εκάστοτε επιχορήγησης της από τον ΚΟΑ.

(β)    Η ομοσπονδία διαθέτει την οικονομική και Τεχνική βοήθεια του ΚΟΑ αποκλειστικά για τον σκοπό που της χορηγήθηκε. Απαγορεύεται διάθεση της οικονμικής και τεχνικής βοήθειας του ΚΟΑ για αλλότριο σκοπό.

(γ)    Η ομοσπονδία αναγνωρίζει την εξουσία του ΚΟΑ για έλεγχο και παρακολούθηση της διάθεσης των χορηγούμενων σ’ αυτήν από τον ΚΟΑ για πραγματικό και πλήρη έλεγχο.

(δ)       (ί)       Η ομοσπονδία υποβάλλει στον ΚΟΑ απολογισμό για τα ποσά με τα οποία επιχορηγήθηκε από τον ΚΟΑ.

(ii)     Για κάθε έργο ή δραστηριότητα της που χρηματοδοτήθηκε από τον ΚΟΑ υποβάλλει, με την ολοκλήρωση του έργου, πλήρη απολογισμό.

(iii)    Η ομοσπονδία στο τέλος κάθε οικονομικού έτους καταρτίζει ισολογισμό και λογαριασμό κερδοζημιών και αν της ζητηθεί τον υποβάλλει στον ΚΟΑ, δεόντως εξηλεγμένον.

 

(ε)     Η Ομοσπονδία αναγνωρίζει ότι η οικονομική ενίσχυση από το κράτος αποτελεί εκδήλωση της κρατικής προστασίας του αθλητισμού και ότι είναι υπόλογος για την διαχείριση του «δημόσιου χρήματος».

ΑΡΘΡΟ 8

συνδρομές

(Α)      Η ετήσια συνδρομή των σωματείων, μελών και οι λοιπές υποχρεώσεις τους καθορίζονται απ’ το Διοικητικό Συμβούλιο και επικυρώνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις.

(Β)      Από το Διοικητικό συμβούλιο ορίζονται τα ποσστά πάνω στα κέρδη, από αγώνες, που οργανώνονται με την έγκριση και επίβλεψη της ομοσπονδίας

ΑΡΘΡΟ 9

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Τα όργανα της Κυπριακής Ομοσπονδίας ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ, είναι τα εξής:

α)        Η γενική συνέλευση των αντιπροσώπων των σωματείων, που είναι εγγεγραμμένα

στη δύναμη της, τακτική και έκτακτη,

β)        Το Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας

γ)        Η Δικαστική Επιτροπή

δ)        Η Εξελεγκτική επιτροπή

ε)        Οι Τοπικές Επιτροπές

στ)      Κάθε Επιτροπή, Διοικητική, Οικονομική, Τχνική που προβλέπεται από το παρόν

καταστατικό ή που θα συσταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

(Α)      (α)      Την Γενική Συνέλευση της ομοσπονδίας αποτελούν οι αντιπρόσωποι των αθλητικών σωματείων, που υπάγονται σ’ αυτή.

(β)    Στις Γενικές Συνελεύσεις της ομοσπονδίας συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου μόνο σωματεία που την απαρτίζουν, εφ’ όσον, σύμφωνα με το Καταστατικό, είναι μέλη και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις, που θέτει ο εκάστοτε Εσωτερικός Κανονισμός.

(Β)    Κάθε μέλος – σωματείο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με 1 ή 2 μόνον αντιπροσώπους, μέλη του σωματείου αυτού, τα οποία κατά την ημερομηνία που ορίζονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, έχουν αποκτήσει το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του, τούτου αποδεικνυομένου με έγγραφη βεβαίωση του σωματείου – μέλους. Κάθε σωματείο – μέλος διαθέτει 2 μόνον ψήφους στη Γενική Συνέλευση. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές αντιπρόσωποι, οι οποίοι μπορούν να μετέχουν στη συνέλευση, αλλά δικαίωμα ψήφου χουν μόνον όταν αναπληρούν.

 

(Γ)     Δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχουν όσα σωματεία – μέλη είναι ιδρυτικά μέλη της ομοσπονδίας και όσα έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγγραφής τους στα μητρώα της ομοσπονδίας και στο αθλητικό μητρώο του ΚΟΑ και έχουν το προηγούμενο έτος από αυτό της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης συμμετάσχει σε οποιοδήποτε τεχνικό πρωτάθλημα σε αγώνες με δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές. Η συμμετοχή σε αγώνες αποδεικνύεται από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται αποκλειστικά από την ομοσπονδία ή τις τοπικές επιτροπές της ή των Ενώσεων σωματείων -μελών της, με εντολή ή και έγκριση της ή αντίστοιχων διεθνών αγώνων.

(Δ)    Κάθε τακτικός ή αναπληρωματικός αντιπρόσωπος ένα μόνο σωματείο – μέλος μπορεί να εκπροσωπεί. Επιτρέπεται ο ορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως αντιπροσώπου.

(Ε)    Οι αντιπρόσωποι των σωματείων – μελών και των λοιπών μελών της ομοσπονδίας, διορίζονται για μία διετία και αντικαθίστανται:

α)         Λόγω παραίτησης τους.

β)    Λόγω ανάκλησης της εντολής από το αντιπροσωπευόμενο σωματείο. Το έγγραφο της ανάκληης κοινοποιείται και στη Γραμματεία της ομοσπονδίας. Η ανάκληση αυτή ισχύει από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου.

(Ζ)      Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ιδίως:

α)        Για εκλογή, παύση ή ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής

β)        Για τροποποιήσεις του καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού σύμφωνα με όσα αναφέρονται αλλού.

γ)        Για ψήφιση του προϋπολογισμού.

δ)        Για   έγκριση   της   έκθεσης  της   Εξελεγκτικής   Επιτροπής  για   την   οικονομική διαχείριση.

ε)        Για χορήγηση πιστώσεων, όπου κι όταν επιτρέπεται.

στ)      Για  λήψη  αποφάσεων για κάθε  θέμα που  παραπέμπεται  από  το  Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση.

ζ)        Για την έγκριση των πεπραγμένων της απερχόμενης Διοίκησης και απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

η)        Για την έγκριση του απολογισμού δραστηριοτήτων της ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

 

(Α)      Η Γενική Συνέλευση των μελών της ομοσπονδίας αποτελεί το ανώτατο όργανο αυτής και συγκαλείαι:

(α)           Τακτικά:      Μέσα   στο   μήνα   Οκτώβριο   κάθε   χρόνου,   για   την   έγκριση   των

πεπραγμένων της προηγούμενης χρονιάς και τον προϋπολογισμό της τρέχουσας χρονιάς. Ακόμα μέσα στο τελευταίο τετράμηνο του έτους διεξαγωγής των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων συγκαλείται τακτική Γενική Συνέλευση με σκοπό μεταξύ των άλλων την έγκριση της λογοδοσίας για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου, στη χρονική διάρκεια της θητείας του, την έγκριση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής και την απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη και τη εκλογή των οργάνων της Διοίκησης, δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου, των αναπληρωματικών μελών του και των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής.

(β)         Έκτακτα:     Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω σε ορισμένα και συγκεκριμένα

θέματα:

(i)       Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(ii)   Υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον του ενός τετάρτου του όλου αριθμού των μελών της, που έχουν δικαίωμα ψήφου.

(iii)   Ιδίως συγκαλούνται έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις για έγκριση εκτάκτων πιστώσεων ή για συμπληρωματική εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για εγγραφή νέων τακτικών μελών.

(iv)    Αν δεν εισακουσθεί η αίτηση του ενός τετάρτου (1/4) των μελών της ομοσπονδίας, που έχουν δικαίωμα ψήφου, για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης, μπορούν οι αιτούντες να προχωρήσουν νόμιμα στη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

(Β) (α)        Κάθε πρόσκληση σύγκλησης Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρέπει να γνωστοποιείται προς όλα τα σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της ομοσποδίας πριν από δέκα πέντε (15) τουλάχιστον μέρες με συστημένη επιστολή.

(β)       Σε κάθε πρόσκληση πρέπει να γράφονται:

(i)       Τα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία και μόνο υποχρεωτικά συζητεί η Γενική Συνέλευση.

(ii)       Ο χρόνος και ο τόπος σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και της επαναληπτικής.

(Γ)       (α)       Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

(β)       Ο Πρόεδρος της συνέλευσης αφαιρεί και δίνει το λόγο στα μέλη της Συνέλευσης και γενικά διευθύνει και κατευθύνει τις εργασίες της.

(γ)       Η Εφορευτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία.

 

(Δ) (α)         Ο έλεγχος της πληρεξουσιότητας και της νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των σωματείων – μελών και του δικαιώματος ψήφου, γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

(β)    Πέντε (5) μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση αναρτάται στη Γραμματεία της ομοσπονδίας κατάσταση των σωματείων – μελών και των αντιπροσώπων τους, που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις κι έχουν δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση.

(Ε)    Τα δόκιμα μέλη, μέχρι να γίνουν τακτικά, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις. Οι αθλητές τους όμως μπορούν να συμμετέχουν σε αγώνες, καθώς και σε κάθε άλλη αγωνιστική εκδήλωση και δραστηριότητα.

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΑΕΥΣΕΩΝ – ΑΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

(Α) (α)           Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται το μισό (‘Λ) συν ένας τουλάχιστον των αντιπροσώπων των μελών – σωματείων, που έχουν δικαίωμα ψήφου.

(β)    Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση, η συνεδρίαση επαναλαμάνεται σε μια βδομάδα, στον ίδιο τόπο, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα.

Η   επαναληπτική   Συνέλευση   βρίσκεται  σε   απαρτία,   οσαδήποτε   μέλη  κι  αν παρίστανται.

(Β) (ΐ)       Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία και με φανερή ή μυστική ψηφοφορία.

(ii)       Για τη διενέργεια φανερής ή μυστικής ψηφοφορίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. (iii)     Απαγορεύεται η δια βοής λήψη αποφάσεων.

(ϊν)    Για προσωπικά θέματα η Γενική Συνέλευση μπορεί να παίρνει αποφάσεις με μυστική ψηφοφορία.

(Γ)     Απόφαση για θέμα που δεν αναγράφεται στη σχετική πρόσκληση είναι έγκυρη, έστω αν ληφθεί ομόφωνα.

(Δ) Γραπτή απόφαση υπογραμμένη ή εγκριμένη με επιστολή, τηλεγράφημα, καλωδιοτελεγράφημα, τέλεξ, τηλέτυπο, τηλεμήνυμα, τηλεομοιότυπο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή με οποιοδήποτε άλλο σύγχρονης τεχνολογίας τρόπο αναμετάδοσης ή αποστολής γραπτών κειμένων, από όλα τα μέλη που έχουν το δικαίωμα, στον χρόνο εκείνον, να λαμβάνουν ειδοποίηση και να παρίστανται και ψηφίζουν στις γενικές συνελεύσεις θα είναι τόσο έγκυρη και αποτελεσματική όσον θα ήταν, εάν είχε εγκριθεί σε κανοικά συγκληθείσα και συγκροτηθείσα γενική συνέλευση της εταιρείας. Κάθε τέτοια απόφαση μπορεί να συνίσταται από περισσότερα όμοια έγγραφα, το καθένα των οποίων να φέρει την υπογραφή ενός ή περισσότερων από τα μέλη.

Εάν, λόγω του προχωρημένου της ώρας, γίνεται δύσκολη η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρισταμένων αντιπροσώπων, τη συνέχιση της συνεδρίασης αυτής, για την επόμενη μέρα, στον ίδιο τόπο και σε

 

ρητά οριζόμενη ώρα, εκτός της περίπτωσης που για λόγους ανώτερης βίας δεν είναι δυνατή η συνέχιση της συνεδρίασης κατά τον παραπάνω τόπο και χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Α)     Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 6 μέλη.

(Β)   Σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύεται ή παραιτείται, για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνεται με τον ίδιο τρόπο που αρχικά επιλέχθηκε και/ή διορίστηκε.

(Γ)       (α)       Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής.

(β)    Η Γενική Συνέλευση της ομοσπονδίας ανακηρύσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας.

(Δ) (α)        Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει αδικαιολόγητα για πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις χάνει, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τη θέση του. Σε κάθε περίπτωση, εφ’ όσον απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πέρα από τρεις (3) μήνες, χάνει τη θέση του και αντικαθίσταται.

(β)       (ί)      Η ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας είναι τιμητική και άμισθη.

(ii)   Απαγορεύεται στο Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους, ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβαν τη σχετική απόφαση.

(iii)   Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το αθλητικό σωματείο, από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

(ΐν)    Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας προς το σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

(γ)    Το Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας έχει δικαίωμα να εκδίδει εγκυκλίους, με τις οποίες θα καθορίζει τους τρόπους επικοινωνίας και αλληλογραφίας των σωματείων με την ομοσπονδία.

(δ)            –    το Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να

έρχεται σε επαφή με ξένες ομοσπονδίες.

δεν επιτρέπεται αθλητική συνάντηση των σωματείων με ξένα σωματεία ή ομοσπονδίε χωρίς τη γραπτή άδεια της ομοσπονδίας.

 

(ε)       –       το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει το στρατηγικό σχέδιο της Ομοσπονδίας και επιδιώκει τη πρόοδο της σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της.

το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί πάντοτε με καλή πίστη για εξυπηρέτηση με τον καλύτερο τρόπο των συμφερόντων της Ομοσπονδίας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφεύγουν προσεκτικά σύγκρουση συμφερόντων όταν ασκούν τα καθήκοντα τους.

ΑΡΘΡΟ 14

συγκρότηση σε σωμα του διοικητικού συμβουλίου

Μέσα σε δέκα (10) μέρς από την ανακήρυξη του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας συνέρχεται για να συγκροτηθεί σε Σώμα υπό την Προεδρία του γηραιότερου μέλος του, και αναδεικνύει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, και τον Έφορο Υλικού της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 15

συνεδριάσεις διοικητικού συμβουλίου

κωλυματα ανακηρυξησ μελων διοικητικου συμβουλιου

(Α) (α)       Το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν τους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της ομοσπονδίας με εξαίρεση τα υπαγόμενα στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

(β)    Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον κάθε μήνα και έκτακτα συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, ή εφ’ όσον ζητήσουν εγγράφως την σύγκληση του Συμβουλίου τρεις (3) τουλάχιστον σύμβουλοι του.

(γ)   Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

(δ)    Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία και καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(ε)     Σε περίπτωση ισοψηφίας πάνω σε κάποιο θέμα, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία, φανερή ή μυστική, και σε περίπτωση δεύτερης ισοψηφίας, αν μεν η ψηφοφορία είναι φανερή, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, και αν είναι μυστική, επαναλαμβάνεται μέχρι να ληφθεί απόφαση.

(στ)    Η ψηφοφορία είναι ονομαστική μυστική μόνο για προσωπικά θέματα ή εφ’ όσον ζητηθεί αυτό από τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη.

(Β)  Γραπτή απόφαση υπογεγραμμένη ή εγκριμένη με επιστολή, τηλεγράφημα, καλωδιοτηλεγράφημα, τέλεξ, τηλέτυπο, τηλεμήνυμα, τηλεομοιότυπο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή με οποιοδήποτε άλλο σύγχρονης τεχνολογίας τρόπο αναμετάδοσης ή αποστολής γραπτών κειμένων, από κάθε διοικητικό σύμβουλο θα είναι τόσον έγκυρη και αποτελεσματική, όσον θα ήταν εάν ελαμβάνετο σε προσηκόντως συγκληθείσα και διεξαχθείσα συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου.   Κάθε τέτοια απόφαση δύναται να

 

αποτελείται από περισσότερα όμοια  έγγραφα, το καθένα των οποίων θα φέρει την υπογραφή ενός ή περισσότερων των προειρημένων προσώπων.

(β)   Για τους σκοπούς αυτού του Καταστατικού, η ταυτόχρονη σύνδεση, με τηλέφνο ή άλλο μέσο επικοινωνίας, αριθμού Συμβούλων, όχι λιγότερων από τον αριθμό που συνιστά απαρτία, έστω και αν ένας ή περισσότεροι από τους Συμβούλους είναι εκτός της Κύπρου, θα θεωρείται ότι συνιστά Συνεδρίαση των Συμβούλων και όλες οι πρόνοιες σε αυτό το Καταστατικό, ως προς τις Συνεδριάσεις των Συμβούλων, θα εφαρμόζονται σε τέτοιες Συνεδριάσεις, εφόσον οι πιο κάτω προϋποθέσεις ισχύουν:

Όλοι οι Σύμβουλοι που δικαιούνται στο συγκεκριμένο χρόνο να λαμβάνουν ειδοποίηση για συνεδρίαση του Συμβουλίου, θα έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν ειδοποίηση για συνερίαση με τηλέφωνο ή με τέτοια άλλα μέσα επικοινωνίας για τους σκοπούς τέτοιας συνεδρίασης. Ειδοποίηση για τέτοια Συνεδρίαση μπορεί να δίνεται μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων επικοινωνίας.

Κάθε Σύμβουλος που παίρνει μέρος στη Συνεδρίαση πρέπει να μπορεί να ακούει τον καθένα από τους άλλους Συμβούλους, που λαμβάνουν μέρος στη Συνεδρίαση

και πρακτικό των διαδικασιών σε μια τέτοια Συνεδρίαση θα αποτελεί επαρκή μαρτυρία τέτοιων διαδικασιών και της τήρησης όλων των αναγκαίων τύπων, αν πιστοποιηθεί ως ορθό πρακτικό από το πρόσωπο που προέδρευσε της Συεδρίασης ή τον Γραμματέα.

(Γ)    Δεν μπορεί να ανακηρυχθεί μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας, και της εξελεγκτικής επιτροπής της:

(α)       όποιος έχει καταδικασθεί για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας

(β)     όποιος έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, λαθρεμπορία, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, και όποιος έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.

ΑΡΘΡΟ 16 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Α)    Κατά την ανακήρυξη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακηρύσσεται από τη Γενική Συνέλευση και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή της οποίας η θητεία είναι ισόχρονη με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου.

(Β)    Η Ε.Ε. κάνει τον έλεγχο της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, οποτεδήποτε κίνει αυτή σκόπιμο ή της ζητηθεί, και υποβάλλει την έκθεση της στη Γενική Συνέλευση.

(Γ)     Τα μέλη της Ε.Ε. δεν πρέπει να είναι υπάλληλοι Σωματείων, Ομοσπονδιών ή άλλης αθλητικής αρχής.

ΑΡΘΡΟ 17

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α)     Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας, δίνοντας και αφαιρώντας το λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Δίνει την ευκαιρία στα μέλη του συμβουλίου να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους με λακωνικότητα και επί της ουσίας. Είναι ο θεματοφύλακας των κανονισμών και του καταστατικού. Ο πρόεδρος έχει την ευθύνη εύρυθμης λειτουργίας του συμβουλίου και προόδου της ομοσπονδίας σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της.

(β)       Υπογράφει και επικυρώνει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ)    Επιμελείται κι αυτός προσωπικά για την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται και την εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού.

(δ)   Υπογράφει μαζί με τον Ταμία κάθε ανάληψη χρημάτων από το λογαριασμό της ομοσπονδίας και κάθε χορηγία.

(ε)     Εποπτεύει με κάθε μέσο όλες τις εργασίες της Ομοσπονδίας, έχοντας το δικαίωμα να ελέγχει κάθε λειτουργία της Ομοσπονδίας, των Υπηρεσιών και Επιτροπών της και Μονογράφει όλα τα βιβλία και τα υπόλοιπα στοιχεία της Ομοσπονδίας.

(στ)   Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τον Απολογισμό των πεπραγμένων της Διοίκησης και τον Προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας, καθώς και κάθε έγγραφο που απευθύνεται είτε σε υπερκείμενη Αρχή, είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 18

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΡΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο,  όταν κωλύεται ή  απουσιάζει,  σε όλα του  τα καθήκοντα.

ΑΡΘΡΟ 19

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

(α)       Ο Γενικός Γραμματέας υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα έγγραφα της Ομοσπονδίας και τον βοηθά στη εκτέλεση της υπηρεσίας του.

(β) (ΐ) Ο Γενικός Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία της Ομοσπονδίας και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα, ο Πρόεδρος αναθέτει σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου την τήρηση περιληπτικών σημειώσεων των πρακτικών της συνεδρίασης (θέμα, εισήγηση, συζήτηση, απόφαση και τυχόν σοβαρή διαφωνία όταν εκδηλωθεί και ζητηθεί η καταγραφή της).

(ii)  Τα πρακτικά καθαρογράφονται κανονικά αναπτυγμένα και υπογράφονται από τους παρόντες σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε εύλογο χρόνο.

 

(iii)    Αυτούσιο το περιεχόμενο του καθαρογραμμένου πρακτικού καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που σε κάθε πράξη υπογράφουν οι παρόντες στη συνεδρίαση.

(ΐν)   Οι σχετικές με την τήρηση πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου διατάξεις,  εφαρμόζονται αναλόγως για τη σύνταξη πρακτικών και έκδοση αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των διαφόρων Οργάνων της ομοσπονδίας.

(γ)       Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία του υπαλληλικού προσωπικού της Ομοσπονδίας.

(δ)     Διαβάζει στο Συμβούλιο τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, διαβάζει τα έγγραφα που εισέρχονται στην ομοσπονδία, τα οποία και καταχωρεί στο βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων.

(ε)       Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

(στ)     Έχει στην κατοχή του τα βιβλία, τα έγγραφα και την σφραγίδα της Ομοσπονδίας.

(ζ)     Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα διπλώματα, τις προκηρύξεις και τα λοιπά έγγραφα της Ομοσπονδίας.

(η)    Στέλνει στον Ταμία αντίγραφο αποσπάσματος των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, με το οποίο εγκρίνονται διάφορες δαπάνες και έξοδα.

(θ)       Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί υποχρεωτικά τα κατώθι βιβλία:

 • Μητρώο Σωματείων – Μελών
  ;            ·          Μητρώο Αθλουμένων
 • Μητρώο Προπονητών
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου ειερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων
 • Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ.
 • Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

ΑΡΘΡΟ 20 ΤΑΜΙΑΣ

(Α)      Ο ταμίας τηρεί υποχρεωτικά τα κάτωθι βιβλία της ομοσπονδίας:

(α)       Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων

(β)       Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων

(Β) Ο Ταμίας φροντίζει και εισπράττει με απόδειξη κάθε έσοδο και εισφορά, συνδρομή, δικαίωμα εγγραφής, κληροδότημα, χορηγία, δωρεά και γενικά κάθε απαίτηση της ομοσπονδίας.

(Γ) Ο Ταμίας κάνει όλες τις πληρωμές με εντάλματα, που έχυν εκδοθεί, όπως απαιτείται, και μόνο εφ’ όσον η σχετική δαπάνη ή το έξοδο έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο πρακτικών μετά από λήψη σχετικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(Δ) Ο Ταμίας κρατά βιβλίο ταμείου, στο οποίο καταχωρεί όλες τις δοσοληψίες του και αποδίδει λογαριασμό στο Διοικητικό Συμβούλιο, όντας υπεύθυνος για τη διαχείριση, που του έχει

 

ανατεθεί. Αναλήψεις χρημάτων από την Τράπεζα γίνονται με υπογραφή του Προέδρου, και του Ταμία.

(Ε) Ο Ταμίας καταθέτει στο όνομα της ομοσπονδίας σε Τράπεζα κάθε χρηματικό ποσόν που εισπράττει λην ενός ποσού, που μπορεί να διατηρεί στο ταμείο, το ύψος του οποίου αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

(ΣΤ)    Οι πληρωμές γίνονται με ένταλμα υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο, και τον Ταμία.

(Ζ) Τον Ταμία, που είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη διαχείριση της περιουσίας της ομοσπονδίας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει προσωρινά στα καθήκοντα του ο Έφορος Υλικού.

(Η) Ο Ταμίας κατά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο απολογισμό και προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας, βοηθούμενος σ’ αυό από το Γενικό Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Ο Έφορος Υλικού επιμελείται όλων των περιουσιακών στοιχείων των οργάνων, των επάθλων, των αναμνηστικών, της βιβλιοθήκης της ομοσπονδίας, τηρεί βιβλία για όλα τα περιουσιακά στοιχεία, φροντίζει για τη διατήρηση και τη φύλαξη τους και ασκεί καθήκοντα κοσμήτορα Λέσχης. Όταν ο έφορος απουσιάζει, κωλύεται ή παραιτηθεί, αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από άλλο Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

(Α)    Ο ρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σε κάθε Δικαστική, Διοικητική αρχή, οποιουδήποτε βαθμού, σε κάθε Οργανισμό και Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου.

(Β)     Ο Πρόεδρος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να κάνει συμβιβασμούς κάθε φύσης δικαστικούς ή εξώδικους, να δέχεται διαιτησίες και να διορίζει πληρεξούσιους με συγκεκριμένες εντολές.

ΑΡΘΡΟ 23

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Α)      Το Δ.Σ. της ομοσπονδίας μπορεί να συστήσε Τεχνικές επιτροπές. (Β)      Κάθε Τεχνική επιτροπή σκοπό και αρμοδιότητες έχει:

(α)       Τη μελέτη κάθε θέματος του αθλήματος.

 

(β)    Την εισήγηση για την τροποποίηση των ειδικών κανονισμών, σύμφωνα με τις διεθνείς εξελίξεις.

(γ)    Την πρόταση για συγκρότηση της αντιπροσωπευτικής ομάδας για τις διεθνείς συναντήσεις.

(δ)       Την εισήγηση για την οργάνωση και καλή διεξαγωγή των αγώνων.

(ε)    Τη μελέτη και το σχεδιασμό αγωνιστικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, όπως και κάθε θέματος που συμβάλλει στην ανάπτυξη του αθλήματος.

(Γ) (α)        Το Δ.Σ. της ομοσπονδίας συγκροτεί τις Τεχνικές επιτροπές από μέλη του Δ.Σ., Τεχνικούς, επιστημονικό προσωπικό, εκπροσώπους αθλητικών φορέων και φιλάθλους.

(β)   Οι Τεχνικές επιτροπές τηρούν πρακτικά των συνεδριάσεων τους, τα οποία υποβάλλουν στο Δ.Σ. της ομοσπονδίας.

(γ)    Οι αποφάσεις των Τεχνικών Επιτροπών υποβάλλονται για έγκριση στο Δ.Σ. της ομοσπονδίας το οποίο αποφασίζει σχετικά, κι έχει δικαίωμα να δεχθεί, τροποποιήσει ή απορρίψει τις εισηγήσεις τους.

(δ)    Το Δ.Σ. με απόφαση του συντάσσει κανονισμούς λειτουργίας των Τεχικών επιτροπών.

(Δ) (α)       Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται ή παύεται η Τεχνική Επιτροπή. Ο αριθμός των μελών της Τεχνικής Επιτροπής δεν πρέπει να είναι μικρότερος των τριών (3) και δεν πρέπει να υπερβαίνει τους εφτά (7).

(β)    Ως μέλη της Τεχνικής Επιτροπής προτείνονται και εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας πρόσωπα που προέρχονται από το άθλημα, που καλλιεργείται από την ομοσπονδία και έχουν αποδεδειγμένα όλα τα προσόντα που τους καθιστούν γνώστες του αθλήματος που καλλιεργεί η ομοσπονδία.

Τα πρόσωπα υτά θα πρέπει να είναι:

(i)       Έμπειροι και διακεκριμένοι αθλητές του ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ διακρινόμενοι για το ήθος τους.

(ii)      Εγκεκριμένοι κριτές “Α” κατηγορίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας.

(γ)    Η θητεία των μελών της Τεχνικής Επιτροπής είναι ίση με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου.

(Ε)      (α)       Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της ομοσπονδία μπορούν να παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις της Τεχνικής Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

(β)       Σε κάθε συνεδρίαση της Τεχνικής Επιτροπής εκλέγεται Πρόεδρος και Γραμματέας αυτής.

(ΣΤ)    Η Τεχνική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται σε κάθε συνεδρίαση από τα παριστάμενα μέλη της.

 

(Ζ)      Στην αρμοδιότητα της Τεχνικής Επιτροπής υπάγονται:

(α)       Η σύνταξη προγραμμάτων και η μελέτη τρόπων και μεθόδων για τη διάδοση και

βελτίωση του αθλήματος,

 

(β)       Η κατάρτιση του ετησίου προγράμματος αγώνων – εκδηλώσεων.

(γ)   Η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών των διαφόρων αγώνων, που διοργανώνονται από την ομοσπονδία.

(δ)       Η παρακολούθηση της εξέλιξης των αθλητών και αθλητριών.

(ε)    Η επιλογή, σε συνεργασία με τους Ομοσπονδιακούς προπονητές, των αθλητών και αθλητριών της Εθνικής ομάδας (ανδρών- γυναικών – εφήβων – κορασίδων) όλων των κατηγοριών.

(στ)   Η συγκρότηση της Εθνικής ομάδας σε συνεργασία με τους Ομοσπονδιακούς Προπονητές της Εθνικής Ομάδας.

(ζ)       Οτιδήποτε αφορά στον Τεχνικό τομέα του αθλήματος.

ΑΡΘΡΟ 24 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Α)   Η Δικαστική επιτροπή της ομοσπονδίας αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, και η θητεία της διαρκεί όσο και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, αι συγκροτείται με τον παρακάτω αναφερόμενο τρόπο.

(Β) (α)      Αμέσως μετά τη συγκρότηση του σε Σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας με επιστολή του καλεί τα σωματεία – μέλη, να υποδείξουν εγγράφως έναν εκπρόσωπο τους, κατά προτίμηση νομικό, υποψήφιο για μέλος της Δικαστικής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής πρέπει να είναι νομικός. Αποκλείεται ο διορισμός ανθρώπων ασχέτων προς το αθλητικό γίγνεσθαι.

(β)     Από τους υποδειχθέντες, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τα παραπάνω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη.

(γ)      Αν σματεία – μέλη της ομοσπονδίας δεν υποδείξουν μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών τους πιο πάνω εκπροσώπους, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ελεύθερα τα απαιτούμενα μέλη για τη συγκρότηση ή και συμπλήρωση της.

(Γ)    Αμέσως μετά την εκλογή τους, τα τακτικά μέλη της Δικαστικής Επιτροπής, μετά από πρόσκληση της Γραμματείας της ομοσπονδίας, συνέρχονται για να συγκροτηθούν σε σώμα και εκλέξουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα της Δικαστικής Επιτροπής.

(Δ)      Καθήκοντα του γραμματέα είναι:

(α)       τήρηση πρακτικών για τις συνεδριάσεις της Δικαστικής Επιτροπής,

(β)       η διεξαγωγή αλληλογραφίας.

(γ)       η τήρηση αρχείου των αποφάσεων που εκδίδονται από την Δικαστική Επιτροπή.

 

(δ)       η επιμέλεια για την άμεση ανακοίνωση των αποφάσεων της, που επιδίδονται στη

γραμματεία της ομοσπονδίας για τα περαιτέρω.

 

(Ε) (α) Η Δικαστική Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα μόνο όταν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της όλα τα μέλη της.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για σωματείο-μέλος της ομοσπονδίας ή για φυσικό πρόσωπο, δεν μπορεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση της Δικαστικής Επιτροπής μέλος της, που είναι αντιπρόσωπος του συγκεκριμένου σωματείου ή συγγενής μέχρι τετάρτου βαθμού του συγκεκριμένου προσώπου. Στην περίπτωση αυτή, το μέλος αυτό της Δικαστικής Επιτροπής αντικαθίσταται από αναπληρωματικό.

(ΣΤ)    Η Δικαστική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να:

(α)       Εκδικάζει παραβάσεις και επιβάλει ποινές που προβλέπονται από το καταστατικό

της.

(β)  Εκδικάζει εφέσεις εναντίον αποφάσεων των δικαστικών επιτροπών των σωματείων – μελών της.

(γ)    Εκδικάζει αθλητικά παραπτώματα όταν το κατασατικό του οικείου αθλητικού σωματείου μέλους της δεν προβλέπει περί τούτου.

(Β) (α)      Η έφεση στην περίπτωση β της παραγράφου αυτής του παρόντος άρθρου ασκείται από τον ενδιαφερόμενο μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημέρα της επίδοσης σ’ αυτόν της απόφασης του Δ.Σ. του σωματείου.

(β)     Για την άσκηση έφεσης ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ομοσπονδίας, και το οποίο περιέρχεται στο ταμείο της.

(Γ) (α)        Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής είναι δεσμευτικές για τα σωματεία, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και την ομοσπονδία, το Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας έχει και την ευθύνη της εκτέλεσης τους.

(β)    Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής είναι εκτελεστές και προσβάλλονται μόνο στη ΑΔΕΑ, όπως ο νόμος ορίζει και σε περίπτωση κατάργησης της, στο εκάστοτε αρμόδιο κατά νόμο αθλητικό δικαιοδοτικό όργανο.

(Δ)      Αίτηση αναστολής της απόφασης στα πολιτικά Δικαστήρια δεν επιτρέπεται.

(Ε) (α)        Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο καθαρογραμμένες και θεωρημένες μέσα σε πέντε (5) μέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης τους και είναι υποχρεωτικές για το Διοικητικό Συμβούλιο.

(β)   Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τις επικυρώσει με απόφαση του και,    μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την εν λόγω επικύρωση τους, να τις κοινοποιήσει στον ενδιαφερόμενο με συστημένη επιστολή.

(ΣΤ)    Η απόφαση του Δ.Σ. της ομοσπονδίας, η οποία διαβιβάζεται από το Γενικό Γραμματέα στη Δικαστική Επιτροπή, αποτελεί την έγκληση.

ΑΡΘΡΟ 25 ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 

Στις συνεδριάσεις της Δικαστικής Επιτροπής δεν μπορούν να μετέχουν μέλη της, τα οποία μετέχουν στις διοικήσεις των ενδιαφερομένων μερών, ή έχουν συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με τους ενδιαφερόμενους στην υπόθεση, που εκδικάζεται.

ΑΡΘΡΟ 26 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ – ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ

(Α)    Μόλις εισαχθεί μια υπόθεση ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της ορίζει ένα από τα μέλη της ως εισηγητή.

(Β)    Ο εισηγητής μέσα στην προθεσμία που καθόρισε ο πρόεδρος ενεργεί εξέταση της υπόθεσης, και έχει δικαίωμα να καλέσει οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

(Γ)     Ο πειθαρικά διωκόμενος καλείται πάντοτε σε απολογία. Η κλήση επιδίδεται με συστημένη επιστολή ή τηλεγραφικά.

(Δ)    Ο εισηγητής τηρεί πρακτικά για τις ενέργειες του. Στις περιπτώσεις που εξετάζονται πρόσωπα ή απολογείται ο πειθαρχικά διωκόμενος, τα πρακτικά υπογράφονται και από τα πρόσωπα αυτά.

(Ε)    Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης της υπόθεσης, ο εισηγητής υποβάλλει στον Πρόεδρο έκθεση, ο οποίος και συγκαλεί μέσα σε δέκα (10) μέρες τη Δικαστική Επιτροπή για την εκδίκαση της υπόθεσης.

(ΣΤ)  Στη συζήτηση της υπόθεσης καλείται πάντοτε ο πειθαρχικά διωκμενος, και δικαιούται ανεπηρέαστης δημόσιας ακροαματικής διαδικασίας με πλήρη δικαιώματα υπεράσπισης. Κάθε πειθαρχικά διωκόμενος έχει το δικαίωμα:

 • να πληροφορηθεί τους λόγους για τους οποίους καλείται να εμφανισθεί ενώπιον της
  δικαστικής επιτροπής.
 • Να προβάλει τους ισχυρισμούς του ενώπιον της δικαστικής επιτροπής και να έχει
  επαρκή χρόνο για την προπαρασκευή τους.
 • Να προσάγει ή να προκαλεί την προσαγωγή των μέσων απόδειξης και να εξετάζει
  μάρτυρες.
 • Να έχει συνήγορο της εκλογής του.
 • Ο πειθαρχικά διωκόμενος δκαιούται να γνωρίζει την εναντίον του υπόθεση, ενώ του
  παρέχεται αντίγραφο των μαρτυρικών καταθέσεων και οποιωνδήποτε σχετικών
  εγγράφων και η ευκαιρία να ακουστεί.

Στη πειθαρχική διαδικασία τυγχάνουν εφαρμογής και όλες οι αρχές της φυσικής δικαιοσύνης.

ΑΡΘΡΟ 27 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

(Α)    Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής συντάσσονται γραπτά, και περιέχουν πλήρη αιτιολογία και καταχωρούνται σε περίληψη στο προβλεπόμενο βιβλίο αποφάσεων.

 

(Β)    Αντίγραφο της απόφασης κοινοποιείται στον κατηγορούμενο, στο Δ.Σ. της ομοσπονδίας και στο σωματείο του κατηγορούμενου.

(Γ)   Η ποινή αρχίζει από την ημέρα που δημοσιεύεται η απόφαση στο βιβλίο των αποφάσεων της Δικαστικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 28

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Α)   Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας συστήνεται Οικονομική Επιτροπή που αποτελείται από 3 μέχρι 7 μέλη και Πρόεδρος της είναι πάντοτε ο Ταμίας της ομοσπονδίας.

(Β)    Η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό και ισολογισμό της ομοσπονδίας, επιβλέπει, ελέγχει και παρακολουθεί τη τήρηση του προϋπολογισμού, τις δαπάνες, τα λογιστικά βιβλία, και γενικά κάθε έσοδο και έξοδο της ομοσπονδίας, ενημερώνει το Δ.Σ. για την οικονομική κατάσταση της ομοσπονδίας, εισηγείται προς το Δ.Σ. για κάθε θέμα και ζήτημα, που έχει σχέση με την πορεία του προϋπολογισμού και την εξεύρεση πόρων ελέγχει και παρακολουθεί την ταμειακή διαχείριση.

ΑΡΘΡΟ 29

ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

(Α)    Το Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας μπορεί, οποτεδήποτε να συστήσει κάθε είδους Επιτροπές, Πρόεδρος των οποίων κατά προτίμηση είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας.

(Β)    Τα καθήκοντα, η θητεία των μελών τους, ο διορισμός και η παύση αυτών, το αντικείμενο κάθε επιτροπής καθώς και ο χρόνος λειτουργίας τους, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας.

(Γ)     Κάθε απόφαση των επιτροπών αυτών εισάγεται ως πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας για συζήτηση, μετά την οποία αποφασίζεται η έγκριση, τροποποίηση ή απόρριψη της.

ΑΡΘΡΟ 30

τροποποιήσεις καταστατικών σωματειων-μελων

Όλα τα σωματεία-μέλη της ομοσονδίας υποχρεούνται όχι αργότερα από τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, να υποβάλλουν στη γραμματεία αυτής κάθε μεταβολή, που τυχόν επήλθε στο καταστατικό τους.

 

ΑΡΘΡΟ 31

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΑΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ

 

Τα σωματεία – μέλη πρέπει να γνωστοποιούν στην ομοσπονδία την οργάνωση ή τη συμμετοχή τους σε αγώνες στην Κύπρο ή στο εξωτερικό με συλλόγους ή ομοσπονδίες ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ που μετέχουν στην ομοσπονδία.

Σε περίπτωση συμμετοχής σε αγώνες στην Κύπρο ή στο Εξωτερικό με άλλα συστήματα, το σωματείο – μέλος πρπει να έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει τη συμμετοχή του στην ομοσπονδία.

ΑΡΘΡΟ 32 ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

(Α) (α)       Επίτιμα μέλη μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα, που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες προάγουσες τους σκοπούς της Ομοσπονδίας και το ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ, εν γένει, και ανακηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων με δικαίωμα ψήφου μελών, μετά από προηγούμενη πρόταση α) Του Διοικητικού Συμβουλίου ή β) του ενός τρίτου (1/3) των με δικαίωμα ψήφου μελών της ομοσπονδίας

 

(β)     αριθμός των επίτιμων μελών δεν μπορεί να υπερβεί το ένα τρίτο (1/3) των τακτικών μελών.

(γ)    Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, ούτε υποχρεούνται σε εγγραφή και καταβολή συνδρομής.

(Β) (α)          Η ιδιότητα του Επιτίμου Προέδρου της ομοσπονδίας παύει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, λόγω αμετάκλητης καταδίκης του για πλημμέλημα ή κακούργημα προβλεπόμενο σαν κώλυμα απόκτησης ιδιότητας μέλους σωματείου από την εκάστοτε σχύουσα αθλητικ νομοθεσία, ή γενικά αν στερηθεί τη φίλαθλη ιδιότητα του.

(β)    Ο επίτιμος Πρόεδρος της ομοσπονδίας μπορεί να συμμετέχει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις συνεδριάσεις αυτού, καθώς και στις Γενικές Συνελεύσεις της ομοσπονδίας με δικαίωμα να εκφέρει τη γνώμη του, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ  33  ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ  – ΔΩΡΗΤΕΣ

(Α)      Το Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας μπορεί να ανακηρύξει δωρητές ή ευεργέτες της ομοσπονδίας πρόσωπα που πρόσφεραν ή προσφέρουν χρηματικά ποσά για την προαγωγή των σκοπών της.

(Β)   Οι ίδοι τιμητικοί τίτλοι μπορούν να απονεμηθούν με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας και μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σε πρόσωπα, που με υλικές προσφορές ή θετικές υπηρεσίες προάγουν με κάθε τρόπο το άθλημα του ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ .

ΑΡΘΡΟ 34

ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

(Α)    Αθλητικό παράπτωμα σημαίνει οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, που αντίκειται προς τους κρατούντας στη Κύπρο ή προς διεθνείς αθλητικούς κανόνας ή κανονισμούς ή την διεθνή αθλητική δεοντολογία και περιλαμβάνει κάθε αντιαθλητική συμπεριφορά ή ενέργεια.

(Β)      Ενδεικτικά καθορίζονται ως αθλητικά παραπτώματα και τα ακόλουθα:

(α)    Χορήγηση σε αθλητή ή λήψη από αθλητή χημικής ουσίας ή φαρμάκου ή άλλης ουσίας, που είναι ενδεχόμενο να επιφέρει τεχνητή μεταβολή της φυσικής αγωνιστικής ικανότητας του (doping) ή χρήση κάθε μέσου σωματικής ή νευρικής διέγερσης.

(β)     Απαίτηση ή αποδοχή ή συμφωνία ή υπόσχεση να δεχτεί ή απόπειρα να δεχτεί ή να λάβει περιουσία ή ωφέλημα ή δώρα ή χρηματική αμοιβή ή άλλο αντάλλαγμα, με σκοπό την αλλοίωση του αποτελέσματος αγώνα, είτε υπέρ είτε κατά ομάδας ή σωματείου ή με σκοπό να επιδείξει εύνοια υπέρ ενός σωματείου σε αγώνα που διεξήχθηκε, διεξάγεται ή πρόκειται να διεξαχθεί.

(γ)    Προσφορά, χορήγηση, παροχή, προμήθεια ή υπόσχεση για προσφορά ή προμήθεια περιουσίας ή ωφελήματος ή δώρου ή χρηματικής αμοιβής ή άλλου ανταλλάγματος, με σκοπό την αλλοίωση του αποτελέσματος αγώνα, είτε υπέρ είτε κατά ομάδας ή σωματείου ή με σκοπό να επιδείξει εύνοια υπέρ ενός σωματείου σε αγώνα που διεξήχθηκε, διεξάγεται ή πρόκειται να διεξαχθεί.

Νοείται ότι το αδίκημα μπορεί να διαπραχθεί είτε άμεσα είτε έμμεσα και άσχετα από το αν η προσφορά, χορήγημα, παροχή, προμήθεια περιουσίας, ωφελήματος ή δώρου ή χρηματικής αμοιβής ή άλλου ανταλλάγματος δίνεται, προσφέρεται ή γίνεται σε συγγενή ή οικείο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, νοουμένου ότι ο σκοπός είναι η αλλοίωση του αποτελέσματος του αγώνα.

(δ)   Παρότρυνση ή συμφωνία για αλλοίωση ή επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων σε αγώνα ή αγώνες για οποιοδήποτε λόγο, έστω και χωρίς χρηματικό ή άλλο αντάλλαγμα.

(ε)     Καταβολή ή υπόσχεση για καταβολή έκτακτης αμοιβής, φιλοδωρήματος, πριμ ή άλλου έκτακτου ανταλλάγματος από σωματείο – μέλος ή τη Ομοσπονδία, από μέλος ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλη σωματείου σε άλλο σωματείο ή αθλητή/αθλήτρια ή αθλητές/αθλήτριες άλλου σωματείου, με σκοπό να διεγείρουν τις σωματικές ή ψυχικές δυνάμεις των αθλητών για επίτευξη αποτελέσματος που κρίνεται ευνοϊκό υπέρ του σωματείου ή του προσώπου που προβαίνει στην καταβολή ή υπόσχεση για καταβολή αμοιβής, φιλοδωρήματος, πριμ ή άλλου ανταλλάγματος:

Νοείται ότι δεν διαπράττεται κανένα αδίκημα, όταν σωματείο ή μέλος του μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου υπόσχεται ή καταβάλλει οποιαδήποτε παροχή, φιλοδώρημα ή πριμ στους αθλητές/αθλήτριες του δικού του σωματείου για επίτευξη ευνοϊκού αποτελέσματος υπέρ του δικού του σωματείου.

(Γ) (α)        Ενέργειες που ενδέχεται να ενθαρρύνουν ή να προκαλέσουν τη δυσπιστία ή καχυποψία για τη διαιτησία ή γενικά για τη διοργάνωση και τον τρόπο διεξαγωγής του αγώνα ή για την συμμετοχή οποιουδήποτε στον αγώνα ή να προαγάγουν αισθήματα εχθρότητας ή κακής διάθεσης μεταξύ των οπαδών ή αθλητών ή σωματείων ή διαιτητών ή φιλάθλων ή άλλων προσώπων που έχουν συνδράμει ή θα συνδράμουν στη διεξαγωγή του αγώνα.

 

(β)    Ενέργειες που αποδίδουν σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιοδήποτε αθλητικό αδίκημα ή κακή πρόθεση ή αντιαθλητική συμπεριφορά που βλάπτει είτε στην ασχολία του ή το επάγγελμα του ή το εκθέτουν σε γενικό μίσος, περιφρόνηση ή προκατάληψη ή το γελοιοποιούν.

(γ)       Πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν αντιαθλητική ή ανάρμοστη συμπεριφορά, (δ)       Ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων.

(Δ)      (α)       Πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν Περιφρόνηση ή ανυπακοή σε οποιαδήποτε διαταγή ή απόφαση της Ανώτατης Δικαστκής Επιτροπής Αθλητισμού ή του ΚΟΑ.

(β)    Πράξη ή παράλειψη που προορίζεται να αποτρέψει ή ενδέχεται να αποτρέψει οποιοδήποτε πρόσωπο από του να ενεργήσει σε διαδικασία της ΑΔΕΑ ως συνήγορος, μάρτυρας ή διάδικος.

(γ)    Πράξη ή παράλειψη η οποία είναι ενδεχόμενο να παρεμποδίσει ή με οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσει οποιαδήποτε ενώπιον της ΑΔΕΑ διαδικασία ή οποιαδήποτε έρευνα που διεξάγεται με σκοπό την έναρξη διαδικασίας ενώπιον της ΑΔΕΑ.

(Ε)                Κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικής ή

άλλης άπψης, εθνικής καταγωγής ή κοινωνικής θέσης, σχέσης με κάποια εθνική μειονότητα, ιδιοκτησίας, γέννησης ή άλλου κριτηρίου, ενόψει ενδεχόμενης πρόσβασης στις αθλητικές εγκαταστάσεις ή συμμετοχής στις αθλητικές δραστηριότητες.

(ΣΤ)    (α)       Ενέργειες που συνιστούν παράβαση ή μη συμμόρφωση στις διατάξεις των περί ΚΟΑ Νόμων και των Κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει αυτών.

(β)     Διάθεση οικονομικής και τεχνικής βοήθειας ή χορηγήματος του ΚΟΑ δι’ έτερον σκοπόν διάφορον του σκοπού για τον οποίον η οικονομική και τεχνική βοήθεια ή το χορήγημα χορηήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 35 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ

(Α)      (α)       Τα παραπτώματα παραγράφονται εφόσον δεν καταγγέλθηκαν γραπτά μέσα σε τρεις (3) μήνες από την τέλεση τους.

(β)       Η παραγραφή δεν ισχύει για παραπτώματα, που ο ποινικός νόμος θεωρεί ατιμωτικά καθώς επίσης και για τα πιο πάνω στο άρθρο 36 υπό Β, Δ, Ε, ΣΤ (β).

(β)    Τα παραπτώματα των Σωματείων, των αθλητών τους, των μελών τους, των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων, και της ομοσπονδίας, των αντιπροσώπων, των γυμναστών, των προπονητών, των κριτών, των διαιτητών και των άλλων οργάνων της ομοσπονδίας, που έχουν σχέση με την παράβαση της απαραίτητης ευπρέπειας σης αθλητικές σχέσεις και την ουσιαστική αντίθεση των πράξεων τους προς τις αρχές του αθλητισμού, του φίλαθλου πνεύματος, και του «ευ αγωνίζεσθαι» όπως επίσης και η παράβαση του καταστατικού και των κανονισμών της ομοσπονδίας, εκδικάζονται και τιμωρούνται κατά τον τρόπο που ορίζει το παρόν καταστατικό.

 

ΑΡΘΡΟ 36 ΙΣΧΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων, που επιβάλλουν τιμωρία σε αθλητές τους σύμφωνα με το καταστατικό τους, δεν ισχύουν αν δεν υποβληθούν μέσα σε δέκα (10) μέρες απ’ την ημέρα που ελήφθησαν στο Δ.Σ. της ομοσπονδίας.

Οι αποφάσεις αυτές καταχωρούνται από το Γενικό Γραμματέα σε ειδικό βιβλίο κίνησης και μεταβολών κάθε αθλητή, δημοσιεύονται στο Δελτίο Τύπου της ομοσπονδίας, και ισχύουν όταν καταστούν τελεσίδικες.

ΑΡΘΡΟ 37 ΠΟΙΝΕΣ

(Α)      Οι ποινές που μπορεί να επιβάλλει η Δικαστική Επιτροπή είναι:

α)        Στα μέλη Διοικήσεων των σωματείων

i)         Γραπτή επίπληξη.

ii)        Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σ’ όλα τ σωματεία,

iii)       Απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους, προσωρινά ή οριστικά.

β)        Στα σωματεία

i)        Γραπτή επίπληξη.

ii)       Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σ’όλα τα σωματεία.

iii)      Χρηματικό πρόστιμο μέχρι €200.

iv)       Προσωρινός αποκλεισμός μέχρι ένα (1) χρόνο από κάθε επίσημη διοργάνωση.

γ)        Στους αθλητές

i)         Γραπτή επίπληξη.

ii)       Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σ’όλα τα σωματεία.

iii)       Προσωρινή αποβολή από τους αγώνες, επίσημους και ανεπίσημους, μέχρι δύο (2)

χρόνια,

iv)       Διαγραφή από τα μητρώα της ομοσπονδίας

δ)        Στα μέλη σωματείων – φιλάθλους

i)         Γραπτή επίπληξη.

ii)        Γραπτή επίπληξη με ανακοίνωση σ’όλα τα σωματεία.

iii)      Απαγόρευση εισόδου, προσωρινή ή οριστική, στους αγωνιστικούς χώρους όταν γίνονται αγώνες.

ε)      Η Δικαστική Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει σ’ όλες ης κατηγορίες των φυσικών ή νομικών προσώπων και την υποχρέωση να ανακαλέσουν οποιοδήποτε γραπτό κείμενο, που θα κριθεί ότι έχει ύφος ανάρμοστο.

(Β) (α)        Όλες οι παραπάνω ποινές μπορούν να επιβληθούν και με αναστολή, τη διάρκεια της οποίας καθορίζει η απόφαση, εφόσον το παράπτωμα δεν είναι σύμφωνα με τον ποινικό νόμο ατιμωτικό και δεν διώκεται από αυτόν.

(β)       Σε περίπτωση που μέσα στο χρόνο της αναστολής το φυσικό ή νομικό πρόσωπο διαπράξει και νέο παράπτωμα, τότε εκτίει και την ποινή που ανεστάλη.

 

ΑΡΘΡΟ 38 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

(Α)   Στους αγώνες ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ, οι οποίοι οργανώνονται από την ομοσπονδία, ή από σωματεία της δύναμης της, μετέχουν μόνο φίλαθλοι, όπως η ιδιότητα αυτή προβλέπεται και καθορίζεται από τους Κυπριακούς κι Διεθνείς Κανονισμούς για το άθλημα.

(Β)    Οι Παγκύπριοι Αθλητικοί Αγώνες ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ, όπως και κάθε άλλος αθλητικός αγώνας, ρυθμίζεται και προγραμματίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας και λαμβάνει γνώση ο ΚΟΑ σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί ΚΟΑ νόμου που ρυθμίζουν τόσο της προκηρύξεις των αγώνων όσο και οποιεσδήποτε αλλαγές τους.

ΑΡΘΡΟ 39

ΑΓΩΝΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

(Α)   Οι αγωνόδικες επιτροπές οποιασδήποτε φύσης αγώνα έχουν τη δικαιοδοσία που προβλέπεται από τους Διεθνείς Κανονισμούς του αθλήματος του ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ, καθώς και από τους κανονισμούς που εκδίδει το Δ.Σ. της ομοσπονδίας.

(Β)    Τα μέλη των Επιτροπών ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της ομοσπονδίας μετά από εισήγηση των αρμοδίων Τεχνικών Επιτροπών.

(Γ)    Το Δ.Σ. της ομοσπονδίας, αποφασίζει για όλες τις καταγγελίες που αφορούν πράξεις ή παραλείψεις των Αγωνοδικών κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, όπως και για παραπτώματα των αθλούμενων, και δικαιούται να παραπέμψει την υπόθεση στην Δικαστική Επιτροπή.

(Δ)     Το Δ.Σ. της ομοσπονδίας μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να αποκλείσει τον κριτή ή τον αθλητή που παραπέμπει στη Δικαστική Επιτροπή από τους παραπέρα αγώνες, και μέχρι να εκδοθεί απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 40

συγχώνευση σωματείων

(Α)      (α)       Είναι δυνατή και επιτρέπεται η συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων αναγνωρισμένων από την ομοσπονδία σωματείων.

(β)       Η συγχώνευση γίνεται με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των σωματείων για τη διάλυση και τη συγχώνευση τους σε ένα νέο.

(γ)       Συγχώνευση μπορεί να γίνει και με διάλυση ενός ή περισσοτέρων σωματείων και την προσχώρησ τους σε άλλο.

(Β)      (α)       Η συγχώνευση ισχύει από τη σύσταση του νέου σωματείου βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

 

(β)    Για να έχει τα δικαιώματα που του παρέχει το παρόν καταστατικό, το νέο σωματείο ή τα σωματεία που μετά τη διάλυση συγχωνεύτηκαν σε άλλο, πρέπει απαραίτητα να αναγνωρισθεί από την ομοσπονδία.

(Γ)     Η αναγνώριση γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας, μετά από αίτηση του νέου σωματείου ή των σωματείων τα οποία συγχωνεύθηκαν. Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από:

(α)    Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των μελών των σωματείων που δέχθηκαν τη διάλυση.

(β)     Επίσημο αντίγραφο του καταστατικού του νέου σωματείου, που προήλθε από τη συγχώνευση, και πιστοποιητικό για την εγγραφή του στο βιβλίο των σωματείων.

(γ)    Επίσημο αντίγραφο του καταστατικού του Σωματείου στο οποίο έγινε η συγχώνευση, για την περίπτωση Αγ του παρόντος άρθρου, με τις τροποποιήσεις που έγιναν στο Καταστατικό του.

(δ)     Κατάσταση των αθλητών των σωματείων που διαλύθηκαν και αίτηση για την εγγραφή τους στο νέο ή σ’ αυτό που συγχωνεύτηκαν για έκδοση και των σχετικών δελτίων.

(Δ)      Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας λαμβάνεται απαραίτητα μέσα σε

χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της αίτησης και των αναγκαίων

εγγράφων.

(Ε)      Οι  αθλητές  των   σωματείων  που  διαλύθηκαν  για  να  συγχωνευθούν   σε  νέο  ή  να

προσχωρήσουν   σε άλλο, δεν θεωρούνται ελεύθεροι, αλλά εγγράφονται αυτοδίκαια στη

δύναμη του νέου σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 41

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Όλα τα σωματεία που υπάγονται στην ομοσπονδία συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση όλων, ανεξαίρετα, των διαφορών που αναφύονται μεταξύ τους και οι οποίες έχουν σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία των νόμων που ισχύουν κάθε φορά, του Καταστατικού, των Κανονισμών της ομοσπονδίας και των προκηρύξεων των αγώνων, μόνο τα προβλεπόμενα διοικητικά όργανα από το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 42

εσωτερικός κανονισμός υπηρεσιών ομοσπονδίας – άλλοι κανονισμοί

(Α)    Το Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας με απόφαση του προσλαμβάνει το κάθε μορφής υπαλληλικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.

(Β)    Με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει, εγκρίνει και τροποποιεί τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας των Υπηρεσιών του σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, για την καλύτερη λειτουργία τους.

(Γ)     Με γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς που ψηφίζει η Γενική Συνέλευση των σωματείων -μελών της ομοσπονδίας ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., τίθενται οι κανόνες που ισχύουν για:

 

(α)    την ενσωμάτωση των κανονισμών που αφορούν στον έλεγχο της φαρμακοδιέγερσης, έτσι όπως κάθε φορά ισχύουν.

(β)   τον τρόπο λειτουργίας των εν γένει περιφερειακών και τοπικών ομοσπονδιακών προπονητικών κέντρων, ομάδων όλων των κατηγοριών.

(γ)    τη διαδικασία διενέργειας των προμηθειών σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους.

(δ)       τον Οργανισμό υπηρεσιακής κατάστασης του εκάστοτε προσωπικού.

(ε)    όλα τα θέματα που αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις εγγραφών και μεταγραφών αθλητών, το χρόνο διενέργειας τους, καθώς και τη διαδικασία και τα αρμόδια για την έγκριση τους όργανα.

(στ)     τα θέματα που αφορούν τους προπονητές του αθλήματος.

(Δ)      Για την κατάρτιση των κανονισμών αυτών, όπου απαιτείται, είναι υποχρεωτικό να ληφθούν υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς κανονισμοί του αθλήματος.

ΑΡΘΡΟ 43

τροποποίηση καταστατικού

(Α)    Το καταστατικό της ομοσπονδίας μπορεί να τροποποιηθεί από τη Γενική Συνέλευση είτε με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ή μετά από έγγραφη αίτηση του μισού (/4) των αντιπροσώπων των σωματείων – μελών της στη Γενική Συνέλευση ή από δύο τουλάχιστο σωματεία – μέλη.

(Β)    Προς λήψη απόφασης περί μεταβολής των σκοπών της Ομοσπονδίας απαιτείται η συναίνεση των 3λ των μελών της Ομοσπονδίας.

(Γ)     Η τροποποίηση αποφασίζεται σε Συνέλευση ειδικά συγκαλούμενη γι’ αυτόν το σκοπό με απαρτία την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

(Δ)    Μαζί με την πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, θα αποστέλλονται στα σωματεία οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 44

περίπτωση διάλυσης ομοσπονδίας

(Α)     Σε περίπτωση διάλυσης της ομοσπονδίας, αν τυχόν πομείνει περιουσία, περιέρχεται στο ΚΟΑ. Ουδέποτε η περιουσία της ομοσπονδίας μετά τη διάλυση της διανέμεται μεταξύ των μελών της.

(Β)   Η διάλυση της ομοσπονδίας πέραν των νομίμων περιπτώσεων, μπορεί να αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση, ειδικά συγκαλούμενη γι’ αυτό με απαρτία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον των αντιπροσώπων των σωματείων – μελών που έχουν δικαίωμα ψήφο, οι δε σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

 

ΑΡΘΡΟ 45

σφραγίδα

Η ομοσπονδία έχει δική της σφραγίδα την …………………………

ΑΡΘΡΟ 46

ΤΕΛΙΚΟ

Το παρόν καταστατικό, που περιέχει σαράντα έξι (46) άρθρα, διαβάστηκε και ψηφίστηκε στο σύνολο του κατά την Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας στις 20 Μαΐου 2014  .