Μετά από απόφαση της τεχνικής επιτροπής της ομοσπονδίας οι αγώνες Α και Β κατηγορίας ημερομηνίας 6-7 Μαιου αναβάλλονται. Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί το συντομότερο δυνατό

02-05-2017